Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe portala Znam.si

Vsi podatki, ki so na voljo na portalu Znam.si, so ponujeni tako, kot so. Nobenega jamstva ni, da so podatki pravilni, natančni ali uporabni in da bodo naročniku nudili korist pri namenu ali delu. Naročnik uporablja podatke na portalu Znam.si na lastno odgovornost. Avtorji in izvajalci Znam.si ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala pri uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov, dobljenih na portalu Znam.si