Splošni pogoji uporabe Znam

1Vsi podatki, ki so na voljo na spletnih straneh Znam.si, so ponujeni tako, kot so. Nobenega jamstva ni, da so podatki pravilni, natančni ali uporabni in da bodo naročniku nudili korist pri namenu ali delu. Naročnik uporablja podatke s spletnih strani Znam.si na lastno odgovornost. Avtorji in izvajalci Znam.si ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala pri uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov, dobljenih na spletni strani www.znam.si

2Recepti, blogi in ostale storitve, kjer vsebino pišejo uporabniki, so odgovornost uporabnikov, ki podajo te informacije. Znam.si nudi le servis za pretok teh informacij, ne odgovarja pa za njihovo vsebino.