Pošlji recept

Spletni portal Znam.si vabi spletne uporabnike, da nam pošljejo svoj kuharski recept, za katerega menijo, da bi bil zanimiv in primeren za objavo na Znam.si

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Skladno s temi pravili uredništvo spletnega portala ZNAM vabi spletne uporabnike, da nam pošljejo svoj kuharski recept, za katerega menijo, da bi bil zanimiv in primeren za objavo na Znam.si.

Spletni uporabnik, ki prispeva recept, izjavlja, da je ta izviren.

Vsak, ki prispeva recept, se strinja s pravili sodelovanja in jamči, da je recept, ki ga pošilja, njegovo izvirno avtorsko delo, ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Uredništvo si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslanega recepta ne objavi.

Če uporabnik priloži fotografijo, zanjo jamči, da je njegovo avtorsko delo, in se tako za recept kot fotografijo strinja, da na uredništvo prenese vse materialne avtorske pravice za recept in fotografijo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom uredništvo spletnega portala Znam.si pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do recepta in fotografije. Da ne bi bilo dvomov, uredništvo pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi uredništvo po lastni presoji. Vsi recepti so lahko objavljeni tudi na socialnih omrežjih Znam.si.

Uredništvo si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakršnih koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti uredništva pošlje fotografijo, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, uredništvo za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uredništvo si pridržuje pravico, da ne objavi prejetega recepta in/ali fotografije.

Uporabnik, ki prispeva recept in fotografijo, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila